Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.05 - Diodora graeca - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 139951
  • Προέλευση: Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ - 3 / 14, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 23,2
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων,Διακόφτι)-ΑΥΛΙΔΑ-Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μικρή ποικιλία δειγμάτων. Πρόκειται για κλασσικό "ελληνικό" είδος, με χαρακτηριστικό ανάγλυφο δικτυωτό πλέγμα, όμοιο με υφαντό χιτώνα. Συνήθως λευκάζει, με περισσότερο καφέ από γκρί, ενίοτε με ακτίνες και πάντοτε με έντονα προβάλλουσα οδόντωση στα χείλη. Σημειώνεται η ομοιότητα του είδους με το συγγενές λεσσεψιανό Diodora funiculata (βλ. διαφορές).

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 18:27
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020