Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Μπαίνοντας κανείς στο site παρατηρεί την επάνω μπάρα, που περιλαμβάνει τις 5 κλάσεις μαλακίων που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες (και συγκεκριμμένα, από αριστερά προς τα δεξιά, τα POLYPLACOPHORA, GASTROPODA, SCAPHOPODA, BIVALVIA & CEPHALOPODA). Πάνω από το δεξιό μέρος της μπάρας, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης (search) με την πληκτρολόγηση οποιασδήποτε λέξης.

Η περιήγηση μπορεί να ξεκινήσει κάνοντας αριστερό «κλίκ» πάνω στα εικονίδια, διαδοχικά, κάποιας κλάσης, υποκλάσης, οικογένειας και μικρής φωτογραφίας πάνω από το όνομα ενός είδους ή και κατευθείαν, υπερπηδώντας οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο ή ακόμη με κίνηση μπρός - πίσω από menu σε menu.

Όπως φαίνεται σε κάθε είδος, προηγείται του επιστημονικού ονόματος αυτού, καθώς και του «νονού» του - δηλαδή του ερευνητή που πρώτος ταυτοποίησε και στον οποίο «κατοχυρώθηκε» το συγκεκριμμένο είδος - ένας σύνθετος κωδικός, που προέρχεται από προσωπικό σύστημα αριθμοδότησης και συνοδεύει το είδος αυτό και τη φωτογραφία των δειγμάτων του, τόσο στη συλλογή όσο και στον κατάλογο των ελληνικών μαλακίων (βλ. στο menu TAXONOMY). Σημειωτέον ότι, με νέο κλίκ πάνω στη φωτογραφία του είδους, εμφανίζεται μεγέθυνση αυτής.

Στο δεξιό τμήμα της οθόνης δίνονται τα «στοιχεία ταυτότητας» του είδους & των δειγμάτων της συλλογής και αναλυτικά κατά σειρά, από πάνω προς τα κάτω :
-  ο διεθνής κωδικός αριθμός Aphia ID (με βάση τον ERMS), που προσδιορίζει μονοσήμαντα το κάθε είδος (ενώ οι formae προσδιορίζονται από τον κωδικό του αντίστοιχου είδους σε παρένθεση).
-   η προέλευση του μέγιστου δείγματος της συλλογής (που στις περισσότερες περιπτώσεις εικονίζεται πρώτο στη φωτογραφία από αριστερά & πάνω).
-    οι διαστάσεις του μέγιστου δείγματος.
-    η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το δείγμα αυτό.
-    η τυχόν υπάρχουσα (και ευρέως γνωστή) κοινή ονομασία του είδους, και τέλος,
-    η προέλευση των λοιπών δειγμάτων του είδους που υπάρχουν στη συλλογή.

Παρατήρηση : για όσα δείγματα δεν σημειώνονται τόπος & χρόνος εύρεσης, ισχύει ότι προέρχονται και αυτά από τα ίδια μέρη & χρονολογίες των λοιπών ειδών, αλλά λείπουν ή έχουν χαθεί τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία (σε κάθε περίπτωση πάντως έχουν συλλεγεί από μένα, με προέλευση, συνήθως, τα Κύθηρα, τη Βραυρώνα, τη Νέα Πέραμο, την Αυλίδα ή κάποιο νησί των Κυκλάδων).

Η όλη εικόνα συμπληρώνεται αριστερά, κάτω από τη φωτογραφία, με ένα σύντομο κείμενο που εστιάζει σε κάποια χαρακτηριστικά πληροφοριακά στοιχεία για το είδος και τα δείγματα της συλλογής, ενώ δεξιά, κάτω από τον προηγούμενο πίνακα, δίνεται η λίστα των λοιπών ειδών που τυχόν υπάρχουν στη συγκεκριμμένη οικογένεια, και στα οποία μπορεί  κανείς να κινηθεί κάνοντας επίσης αριστερό κλίκ.

Τέλος, η κάτω μπάρα του site παρέχει αριστερά την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω e-mail, ενώ στο κέντρο οδηγεί στο menu "Νέες καταχωρήσεις", όπου είναι συγκεντρωμένα τα πρόσφατα (αλλά και τα όχι, ακόμη, αναλυτικά καταχωρημένα) είδη, δηλαδή όσα ταυτοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία ενημέρωση.

 

 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 14 06 2022