Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Εδώ περιορίζομαι να παραθέσω κάποιες στατιστικές πληροφορίες του καταλόγου και της συλλογής : στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν 245 οικογένειες μαλακίων - από τις οποίες 140 αντιπροσωπεύονται εδώ - που είναι κατανεμημένες σε 5 κλάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν 1457 είδη & 4 υποείδη, καθώς και 119 μορφές ειδών (στη συλλογή, αντίστοιχα, υπάρχουν 548 είδη, 3 υποείδη και 95 formae). Τα προηγούμενα μεγέθη, φυσικά, υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και κάθε καλόπιστη, αλλά και τεκμηριωμένη αμφισβήτηση, είναι ευπρόσδεκτη.

Τα δείγματα της συλλογής προέρχονται από περισσότερες των 30 τοποθεσίες ανά την Ελλάδα και είναι προϊόν προσωπικής έρευνας, συλλογής, ταυτοποίησης, καθαρισμού, φωτογράφησης και έκθεσης, για παραπάνω από 25 χρόνια (με πολύτιμες βοήθειες φίλων - βλ. σχετικές ευχαριστίες).

Περισσότερα και αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία παρατίθενται σε παράρτημα στο menu TAXONOMY.

Και μια επεξήγηση της έκφρασης «ελληνικές θάλασσες» που χρησιμοποίησα πριν : αυτό έγινε χωρίς απαιτήσεις αυστηρής ορολογίας, αλλά με την έννοια «θαλάσσιων ζωνών» ή, εναλλακτικά, “Greek Exclusive Economic Zones”, που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά τον ίδιο τρόπο στις αναφορές τους στη διεθνή βιβλιογραφία, συνεννοούμενοι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (αφήνοντας κατά μέρος προβληματικά σημεία νομικής κατοχύρωσης τύπου ΑΟΖ κλπ). Σχετικά με την από μέρους του ERMS χρήση του όρου “Greek Exclusive Economic Zone”, σημειώνεται ότι πηγή του είναι η αξιόλογη, παρά τις όποιες ελλείψεις αυτής, λίστα του καθηγητή Α.Κούκουρα του ΑΠΘ (2010).

 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 14 06 2022