Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.03 - Diodora giannispadai - Aissaoui, Puillandre & Bouchet, 2017

  • Aphia ID: 888229
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 9 / 13, από βάθος 2 m.
  • Μήκος (mm): 59,1
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, με τις χαρακτηριστικές 8 ακτινικές έγχρωμες ζώνες. Κλασσικό "ελληνικό" (και δή αιγαιακό, μετά την ορθή αναταξινόμηση του πρώην Diodora demartiniorum - Buzzurro & Russo, 2005) είδος, όμοιο με μεγάλου μεγέθους & χαμηλού προφίλ Diodora dorsata, με χαρακτηριστική διαφορά τις, συνήθως, στενότερες (ενίοτε και αδιόρατες) ακτίνες, που γίνονται πιό ευδιάκριτες προς την περίμετρο, έστω και με συγχεόμενη την διαδοχή τους.   

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 11:27
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020