Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Ostreidae

Crassostrea gigas
Ostrea edulis
Ostrea edulis
(f) adriatica
Ostrea edulis
(f) lamellosa
Ostrea stentina
Ostrea stentina
(f) parenzani
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017