Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Νέα είδη (μετά την προηγούμενη ενημέρωση)

Chiton corallinus
CHITONIDAE
Lepidochitona cinerea
LEPIDOCHITONIDAE
Tectura virginea
LOTTIIDAE
Emarginula adriatica
FISSURELLIDAE
Emarginula huzardii
FISSURELLIDAE
Emarginula octaviana
FISSURELLIDAE
Fissurella nubecula
FISSURELLIDAE
Bittium reticulatum (f) jadertinum
CERITHIIDAE
Pirenella conica
POTAMIDIDAE
Pirenella conica (f) obscura
POTAMIDIDAE
Epitonium clathrus (f) mediterraneum
EPITONIIDAE
Epitonium muricatum
EPITONIIDAE
Seila trilineata
CERITHIOPSIDAE
Parvioris ibizenca
EULIMIDAE
Vitreolina incurva
EULIMIDAE
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017