Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Νέα είδη (μετά την προηγούμενη ενημέρωση)

Rhyssoplax corallinus
CHITONIDAE
Diodora funiculata
FISSURELLIDAE
Diodora gibberula (f) major
FISSURELLIDAE
Diodora producta
FISSURELLIDAE
Bittium reticulatum (f) antonium
CERITHIIDAE
Cerithium scabridum
CERITHIIDAE
Cerithium vulgatum
CERITHIIDAE
Pirenella conica (f) obscura
POTAMIDIDAE
Pirenella conica (f) tricolor
POTAMIDIDAE
Melanella alba
EULIMIDAE
Melanella boscii
EULIMIDAE
Parvioris ibizenca
EULIMIDAE
Vitreolina curva
EULIMIDAE
Vitreolina incurva
EULIMIDAE
Alvania hirta
RISSOIDAE
Alvania mamillata
RISSOIDAE
Pusillina inconspicua
RISSOIDAE
Pusillina marginata
RISSOIDAE
Rissoa membranacea
RISSOIDAE
Rissoa rodhensis
RISSOIDAE
Rissoa similis
RISSOIDAE
Setia turriculata
RISSOIDAE
Caecum clarkii
CAECIDAE
Caecum trachea
CAECIDAE
Crepidula moulinsii
CALYPTRAEIDAE
Euspira macilenta
NATICIDAE
Tritia neritea (f) atra
NASSARIIDAE
Aplus gaillardoti
PISANIIDAE
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019