Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Νέα είδη (μετά την προηγούμενη ενημέρωση)

Patella rustica
PATELLIDAE
Jujubinus montagui
TROCHIDAE
Bittium lacteum
CERITHIIDAE
Cerithium scabridum
CERITHIIDAE
Cerithiopsis tubercularis
CERITHIOPSIDAE
Melanella polita
EULIMIDAE
Parvioris ibizenca
EULIMIDAE
Alvania cancellata
RISSOIDAE
Alvania hirta
RISSOIDAE
Pusillina munda
RISSOIDAE
Rissoa auriscalpium
RISSOIDAE
Rissoa monodonta
RISSOIDAE
Rissoa splendida
RISSOIDAE
Caecum trachea
CAECIDAE
Hydrobia acuta
HYDROBIIDAE
Chauvetia brunnea
BUCCINIDAE
Pusia ebenus (f) plicatula
COSTELLARIIDAE
Pusia granum
COSTELLARIIDAE
Pusia savignyi
COSTELLARIIDAE
Vexillum hypatiae
COSTELLARIIDAE
Gibberula turgidula
CYSTISCIDAE
Granulina melitensis
MARGINELLIDAE
Bolinus brandaris (f) trispinosus
MURICIDAE
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018