Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Η συλλογή κοχυλιών τόσο στη φυσική της υπόσταση, δηλαδή τα δείγματα που περιλαμβάνει, όσο και στη φωτογραφική της αναπαράσταση, έχει οργανωθεί ταξινομικά σύμφωνα με τον ERMS (European Register of Marine Species), τη μόνη θεσμικά κατοχυρωμένη αρχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και ευρύτερα, σε παγκόσμιο, μέσω του συγγενούς WoRMS (World Register of Marine Species). Και αυτό, παρά τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει κανείς για επιμέρους επιλογές της συλλογικής διεύθυνσης του οργανισμού, οι οποίες πάντως βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης.

Με βάση άλλωστε την ταξινόμηση του ERMS, αλλά και πλήθος διασταυρωμένων καταχωρήσεων από πολλούς άλλους μελετητές, συλλογές, εκδόσεις και βέβαια την, έστω περιορισμένη, ατελή και ερασιτεχνική, προσωπική γνώση, έχει συνταχθεί ο πληρέστερος δυνατός κατάλογος των οικογενειών, ειδών & υποειδών (αλλά και των κυριώτερων formae = μορφών) των μαλακίων που απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Ο κατάλογος αυτός, σε μορφή ταξινομικού δέντρου (σε δύο τμήματα), έχει αναρτηθεί σε παράρτημα τύπου excel της παρούσας ιστοσελίδας.

Ας μου επιτραπεί εδώ ένα σύντομο σχόλιο, βοηθητικό ίσως στο να δοθεί το στίγμα της προσωπικής μου ενασχόλησης : δεν θεωρώ τον εαυτό μου κλασσικό «συλλέκτη» και το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής ως «συλλογή», αλλά μάλλον κάτι σαν τεκμήριο βιωματικής περιπλάνησης στον χώρο της αγαπημένης μου θάλασσας (αυτής, στην οποία γεννήθηκα, ανατράφηκα & μελέτησα, της ελληνικής), καθώς και της παρουσίασης των πειστηρίων αυτού του ταξιδιού για κάθε χρήση από άλλους ενδιαφερόμενους. Τέλος δύο λόγια απολογητικά σχετικά με τις ατέλειες της φωτογράφησης (αλλά και για τα όποια λάθη κατά την αρχική ταξινόμηση των ειδών ή την ταυτοποίηση των δειγμάτων). Ατέλειες, οι οποίες μεγεθύνονται στη ματιά μου, όταν σκέπτομαι την τόσο ανθεκτική στο χρόνο παραγωγική δουλειά του σοφού Λινναίου, των μεγάλων συγχρόνων του και των άξιων επιγόνων & μαθητών τους, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 14 06 2022