Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

Veneridae

Callista chione
Pitar mediterraneus
Pitar rudis
Dosinia exoleta
Dosinia lupinus
Gouldia minima
Lajonkairia lajonkairii
Lajonkairia substriata
Petricola lithophaga
Irus irus
Irus irus
(f) bicolor
Polititapes aureus
Polititapes aureus
(f) bourguignati
Polititapes aureus
(f) mabillei
Polititapes lucens
Polititapes rhomboides
Ruditapes decussatus
Ruditapes philippinarum
Venerupis corrugata
Venerupis corrugata
(f) pullastra
Venerupis corrugata
(f) saxatilis
Venerupis corrugata
(f) senegalensis
Venerupis geographica
Chamelea gallina
Chamelea striatula
Clausinella fasciata
Clausinella fasciata
(f) brongniartii
Globivenus effossa
Timoclea ovata
Venus casina
Venus verrucosa
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 14 06 2022