Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

005.02 - Rhyssoplax corallinus - (Risso, 1826)

  • Aphia ID: 1288184
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 17, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 15,1
  • Κατάσταση: Πλήρες.
  • Κοινή ονομασία: Χιτώνας.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων, είδους αρκετά όμοιου με μικρού μεγέθους Chiton olivaceus, με το οποίο συχνά συγχέεται. Χαρακτηριστικό του είδους, η διακόσμηση σε τόνους του κόκκινου (αν και όχι αποκλειστικά).

Chitonidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 15:40
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019