Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.10 - Emarginula huzardii - Payraudeau, 1826

  • Aphia ID: 139960
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 1 / 17, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 15,7
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι)- ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων, σχηματικά ποικιλόμορφου είδους, με χαρακτηριστικό το έντονο ανάγλυφο με εμφανείς αξονικές πτυχώσεις.

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 11:58
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020