Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.08 - Emarginula huzardii - Payraudeau, 1826

  • Aphia ID: 139960
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 15, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 10,0
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων, σχηματικά ποικιλόμορφου είδους, με χαρακτηριστικό το έντονο ανάγλυφο με εμφανείς αξονικές πτυχώσεις.

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 08:32
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017