Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.08v1 - Emarginula huzardii (f) depressa

  • Aphia ID: (139960)
  • Προέλευση: ΑΥΛΙΔΑ - 3 / 14, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 13,8
  • Κατάσταση: Αδειο (& σπασμένο).
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι).

Μικρός αριθμός δειγμάτων της σχεδόν επίπεδης μορφής του είδους, με χαρακτηριστικά το έντονο ανάγλυφο με εμφανείς αξονικές πτυχώσεις.

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 14:44
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018