Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.13 - Emarginula rosea - Bell, 1824

  • Aphia ID: 139965
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 6 / 10, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 4,4
  • Yψος (mm): 4,1
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων μικροσκοπικής emarginula, με το χαρακτηριστικό σχήμα "σκούφου". Το είδος είναι πολύ υψίκορμο, με κορυφή περιελιγμένη και προεξέχουσα από την βάση προς τα πίσω και με ιδιαίτερη μορφή του εξωτερικού αναγλύφου (πλέγμα δικτύωσης με ακτινικές νευρώσεις έντονες, αλλά στενότερες από τα μεσοδιαστήματα, που ενίοτε είναι διπλά σε αριθμό) .

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Μαρτίου 2020 12:00
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020