Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

014.01 - Diodora demartiniorum - Buzzurro & Russo, 2005

  • Aphia ID: 180864
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 9 / 13, από βάθος 2 m.
  • Μήκος (mm): 59,1
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, με τις χαρακτηριστικές 8 ακτινικές έγχρωμες ζώνες. Κλασσικό "ελληνικό" (και δή αιγαιακό) είδος, όμοιο με μεγάλου μεγέθους & χαμηλού προφίλ Diodora dorsata, με χαρακτηριστική διαφορά τις, συνήθως, στενότερες (ενίοτε και αδιόρατες) ακτίνες, που γίνονται πιό ευδιάκριτες προς την περίμετρο, έστω και με συγχεόμενη την διαδοχή τους.   

Fissurellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 08:11
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017