Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

023.02 - Calliostoma granulatum - (Born, 1778)

  • Aphia ID: 141753
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 7 / 14, από δίχτυα ψαράδων.
  • Διάμετρος (mm): 5,4
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων του μόνου calliostoma με επιφάνεια πλήρως κοκκώδη.

Calliostomatidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 08:50
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020