Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

133.02 - Myosotella denticulata - (Montagu, 1803)

  • Aphia ID: 139672
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 4 / 17, από κοσκίνισμα άμμου.
  • Yψος (mm): 7,3
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Διακόφτι)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων είδους μικρού μεγέθους, που πολλοί συγχέουν με το συγγενές Myosotella myosotis (του οποίου θεωρούν εσφαλμένα ότι είναι forma με εσωτερική οδόντωση στο χείλος), ενώ διαφέρουν και ως προς το μέγεθος, αλλά και ως προς την οδόντωση, ατράκτου & χείλους. Το συγκεκριμμένο είδος διαθέτει περισσότερα των 2 δόντια ατράκτου (συνήθως 3 σύν 1 μικρό στο άκρο), καθώς και χείλος με οδόντωση επίσης (π.χ. άλλα 3 σύν 1 δόντια, minimum όμως 1 μεσαίο). Σημειώνεται ότι τα δόντια ατράκτου βαίνουν πάντοτε κατά μειούμενο μέγεθος προς τα άνω, ενώ στο όμοιο συγγενές Ovatella firminii τα πάνω (& πίσω) δόντια μπορεί να είναι μεγαλύτερα (βλέπε σχετικά και για άλλες διαφορές). Ως προς τις αποχρώσεις, αυτές κυμαίνονται σε τόνους κίτρινου έως καφέ, ενίοτε και σε ζώνες. Το είδος αυτό - όπως και τα λοιπά της οικογένειας - εποικίζει περιοχές σε λιμνοθάλασσες ή ιχθυοκαλλιέργειες (και λοιπά γλυφά νερά), όπου βρίσκεται περί την άνω στάθμη της παλίρροιας, καθώς και αλμυρά εδάφη με ρυάκια γλυκού νερού.

Ellobiidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 16:20
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019