Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

059.03 - Petaloconchus glomeratus - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 141939
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 05, από την παραλία.
  • Διάμετρος (mm): 3,0 (μέγιστης σπείρας)
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Διακόφτι)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μικρός αριθμός δειγμάτων (περιλαμβανομένης και αποικίας ατόμων σε σύμπλεγμα), σε ποικιλία σχημάτων, σταδίων ανάπτυξης και αποχρώσεων του σκούρου καφέ, συνήθως. Είδος στην χαρακτηριστική μορφή της αλληλουχίας μη ευθυγραμμισμένων, εν σειρά σπειρών μικρού μεγέθους. Γενική παρατήρηση για τα είδη της οικογένειας Vermetidae είναι ότι ενίοτε συγχέονται (ειδικά τα μικρότερου μεγέθους) με είδη Annelidae, τους κοινούς ασβεστιτικούς σωλήνες, με τους οποίους συχνά συμβιώνουν.

Vermetidae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019 09:28
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020