Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

059.04 - Thylacodes arenarius - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 709464
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 9 / 10, από δίχτυα ψαράδων.
  • Διάμετρος (mm): 22,8 (μέγιστης σπείρας)
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Διακόφτι)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-N.ΠΕΡΑΜΟ-ΛΕΣΒΟ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& juveniles), σε ποικιλία σταδίων ανάπτυξης και σχημάτων (& ζωντανών, από βραχώδεις βυθούς), του μεγαλύτερου είδους της οικογένειας. Χαρακτηριστικό του είναι η ακανόνιστη μορφή των ελιγμών, που είναι συγκολλημένοι μεταξύ τους και έχουν σπυρωτή επιφάνεια διακοσμημένη με σπειροειδείς, διάσπαρτες χαραγές.

Vermetidae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019 09:30
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020