Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

054.01 - Truncatella subcylindrica - (Linnaeus, 1767)

  • Aphia ID: 141850
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 2 / 16, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 5,7
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι)-ΑΥΛΙΔΑ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ-Ν.ΠΕΡΑΜΟ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& πλήρων με τό κεράτινο πώμα τους, καθώς και juveniles με οξύληκτο σχήμα 7 ελιγμών - μεταξύ των τελευταίων και μέγιστο δείγμα ύψους 6,1 mm), σε ποικιλία αποχρώσεων (λευκών, μπέζ, πορτοκαλί, καφέ) και διαμόρφωσης αναγλύφου (με έντονες ή αδιόρατες αξονικές ραβδώσεις). Το είδος έχει χαρακτηριστικό κυλινδρόμορφο σχήμα στα ώριμα άτομα (από όπου και το όνομα), που προκύπτει μετά την απώλεια των εύθραυστων ελιγμών της πρωτοκόγχης και οδηγεί σε ένα αποτετμημένο όστρακο, με πεπλατυσμένη κορυφή, αρκετά λείο, λαμπερό και ημιδιαφανές. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμμένο είδος συμπεριλαμβάνεται στον "μικρόκοσμο" των κοχυλιών, δηλαδή στα πολύ μικρού μεγέθους είδη.

Truncatellidae
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 15:10
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020