Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

039.06 - Monophorus perversus - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 141720
  • Προέλευση: ΜΗΛΟΣ (Απολλωνία) - 7 / 08, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 16,1
  • Διάμετρος (mm): 3,9
  • Κατάσταση: Αδειο (& σπασμένο).
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι)-ΜΗΛΟ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μικρός αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία αποχρώσεων. Χαρακτηριστικό του είδους (όπως και όλης της οικογένειας, πλήν του γένους Metaxia) οι αριστερόστροφοι ελιγμοί, καθώς και οι σχεδόν παράλληλες πλευρές, τα λευκάζοντα "νερά" διάσπαρτα σε φόντο καφέ & τα 3 σπειροειδή, χανδρωτά κορδόνια ανά ελιγμό (πλήν του τελευταίου, όπου τα 2 ακραία πριν την βάση είναι ασθενικά, ενώ διακρίνονται και μερικά πρόσθετα, ακριβώς προ του περιστομίου). Σημειώνεται ότι τα νεαρά άτομα είναι με στρογγυλεμένη κορυφή, χωρίς πρωτοκόγχη και διακρίνονται από την έλλειψη πλήρως σχηματισμένου τελευταίου ελιγμού (που στερείται βάσης & περιστομίου), ώστε να δίνουν την εικόνα "κουτσουρεμένου" δείγματος με γωνιώδη την ακραία περιφέρεια.

Triphoridae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 12:17
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020