Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

053.01 - Tornus subcarinatus - (Montagu, 1803)

  • Aphia ID: 141690
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 16, από κοσκίνισμα άμμου.
  • Yψος (mm): 1,7
  • Διάμετρος (mm): 2,8
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΚΥΘΗΡΑ (& Διακόφτι)- ΑΥΛΙΔΑ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων είδους μικρόσωμου (όλα τα είδη της οικογένειας Tornidae ανήκουν στον μικρόκοσμο των κοχυλιών), σε τόνους λευκάζοντες & ελαφρά πορτοκαλί, με χαρακτηριστικό τους 3 έως 4  απότομα μεγεθυνόμενους & χαμηλού ύψους ελιγμούς, με διπλή αύλακα περιμετρικά σχηματιζόμενη από τρόπιδα, που φέρει αξονικές, κεκλιμμένες και ελασματοειδείς γραμμώσεις, καθώς και το ρομβοειδές στοματικό άνοιγμα & τον βαθύ, χοανοειδή ομφαλό. 

Tornidae
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 15:08
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020