Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

045.68v2 - Rissoa membranacea (f) labiosa

  • Aphia ID: (141359)
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 12 / 17, από κοσκίνισμα άμμου.
  • Yψος (mm): 6,3
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων της μορφής με χαρακτηριστικό τα εντονότερα χείλη και το προεξέχον δόντι ατράκτου.

Rissoidae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 11:08
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018