Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

097.34 - Raphitoma philberti - (Michaud, 1829)

  • Aphia ID: 139375
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 4 / 18, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 7,8
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Διακόφτι).

Μικρός αριθμός δειγμάτων είδους εύρωστου, με μεγάλο στοματικό άνοιγμα, σχήμα σαν αδράχτι, ανάγλυφο πλέγμα ορθογωνικής αλληλοτομίας με επιμηκυμένα φυμάτια και πρωτοκόγχη ομοιόχρωμη ή και σκουρότερη του σώματος, ενώ η κορυφή συνήθως είναι μυτερή. Διαθέτει 15 έως 20 ορθοκλινείς αξονικές ραβδώσεις (με πλάτος ίσο με των κενών), 17 έως 19 σπειροειδείς ραβδώσεις στον τελευταίο ελιγμό (εκ των οποίων 6 έως 8 στον προτελευταίο) με πλάτος ίσο με το ήμισυ των κενών, καθώς και 9 έως 11 ισχυρά δόντια στο χείλος (τα ακραία των οποίων είναι κολλημένα), ενώ έχει και στενή ράμπα κάτω από τις ραφές. Ο χρωματισμός του σώματος είναι ποικίλος (από φαιός έως πορφυρός) με διάσπαρτα λευκά σημάδια, συνήθως πλάτους 2 έως 3 αξονικών ραβδώσεων (τα οποία σβύνουν προς τις ραφές, στην δε ράμπα είναι σχήματος "κόμμα") και, ενίοτε, λευκή σπειροειδή γραμμή στο μέσον του τελευταίου ελιγμού. Μοιάζει με το συγγενές Raphitoma papillosa, με χαρακτηριστική διαφορά την διάσπαρτη κατανομή στην επιφάνεια εκτεταμένων λευκών κηλίδων.

Raphitomidae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 14:16
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020