Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

032.01v3 - Pirenella conica (f) tricolor

  • Aphia ID: (238094)
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 2 / 19, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 21,8
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& πλήρων με το κεράτινο πώμα τους) της τρίχρωμης μορφής, με ιδιαίτερο γνώρισμα την έντονη χρωματική διάκριση των τριών σειρών κόμβων σε κάθε ελιγμό (κατά σειρά, από πάνω προς τα κάτω, κίτρινο-πορτοκαλί / καφέ / υπόλευκο).

Potamididae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 15:24
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020