Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

032.01 - Pirenella conica - (Blainville, 1829)

  • Aphia ID: 238094
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 12 / 18, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 23,7
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (Μαλτεζάνα)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ- ΚΥΘΗΡΑ (Διακόφτι)-ΑΥΛΙΔΑ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ (Παυλοπέτρι).

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& πλήρων με το κεράτινο πώμα τους) σε ποικιλία αποχρώσεων και αναγλύφου. Είδος με χαρακτηριστικό τις 3 σειρές κόμβων ανά ελιγμό, από τους οποίους συχνά (αλλά όχι πάντα) η πρώτη κάτω από την ραφή είναι ανοιχτόχρωμη ή και λευκή.

Potamididae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 15:04
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020