Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

032.01 - Pirenella conica - (Blainville, 1829)

  • Aphia ID: 238094
  • Προέλευση: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ (Παυλοπέτρι) - 8 / 17, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 14,8
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (Μαλτεζάνα)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-ΚΥΘΗΡΑ (Διακόφτι)-ΑΥΛΙΔΑ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων σε ποικιλία αποχρώσεων και αναγλύφου. Είδος με χαρακτηριστικό τις 3 σειρές κόμβων ανά ελιγμό, από τους οποίους συχνά (αλλά όχι πάντα) η πρώτη κάτω από την ραφή είναι ανοιχτόχρωμη ή και λευκή.

Potamididae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 08 Μαΐου 2018 13:23
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018