Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

081.12v2 - Tritia neritea (f) westerlundi - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: (876816)
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 12 / 18, από την παραλία.
  • Διάμετρος (mm): 13,1
  • Κατάσταση: Αδειο (& σπασμένο).
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων της μορφής με έντονη διακόσμηση και χαρακτηριστική οξεία κορυφή των ελιγμών.

Nassariidae
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 11:41
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020