Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

078.03 - Nassarius nitidus - (Jeffreys, 1867)

  • Aphia ID: 140509
  • Προέλευση: Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ - 11 / 09, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 32,4
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων)-ΛΗΜΝΟ-ΑΥΛΙΔΑ- Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟ-ΛΕΣΒΟ-ΠΑΧΗ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& ζωντανών, με το κεράτινο πώμα τους - που έχει διακριτό σχήμα ριπιδίου ή φύλλου με οδοντωτό περίγραμμα, κομμένου στο κάτω μέρος - απαντώμενο και σε άλλα μέλη της οικογένειας), σε ποικιλία σταδίων ανάπτυξης, σχεδίων και αποχρώσεων, είδους αρκετά κοινού, όμοιου με το συγγενές Tritia reticulata. Χαρακτηριστικές διαφορές του είναι ο ιώδης χρωματισμός εξωτερικά (αλλά και εσωτερικά), το πιό πυργωτό σχήμα και, συνήθως, το κάπως μεγαλύτερο μέγεθος, τα εντονότερα χρώματα, η πλουσιότερη διακόσμηση και το πιό ακανόνιστο ανάγλυφο της επιφάνειας (με λίγες, αραιές αλλά έντονες αξονικές γλυφές, και κυρίως με ανομοιόμορφη δικτύωση ή ακόμη και έλλειψη σπειροειδών ραβδώσεων), η ασθενική οδόντωση στο εξωτερικό χείλος, καθώς και οι 3 μόνον σπειροειδείς χαραγές στην προεξοχή της βάσης.

Nassariidae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 12:25
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018