Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

088.08 - Ergalatax junionae - Houart, 2008

  • Aphia ID: 367898
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 14, από βάθος 2 m.
  • Yψος (mm): 12,9
  • Κατάσταση: Αδειο.

Είδος λεσσεψιανό, νέο και σχετικά σπάνιο, μικρού μεγέθους & κάπως κοντόχονδρο (με αναλογία ύψους προς πλάτος μικρότερη του 2), σε ποικιλία αποχρώσεων (βασικά λευκών - κρέμ), με λευκό στοματικό άνοιγμα που έχει 6 δόντια και χαρακτηριστικό ανάγλυφο, που περιλαμβάνει 8 έως 11 φαρδειές, αλλά ήπιες, αξονικές γλυφές (συνήθως με 1 ή 2 κιρσούς), σπειροειδή κορδόνια διακοσμημένα με εμφανείς σειρές από σκούρες καφέ ή σχεδόν μαύρες "παύλες" (στον τελευταίο ελιγμό προστίθενται, ενίοτε, 1 ή 2 δευτερεύοντα & αχρωμάτιστα κορδόνια) και επίσης μικρογλυπτική διαμόρφωση με φολίδες. Δεν πρέπει να συγχέεται με το επίσης λεσσεψιανό, αλλά μη απαντώμενο στην Ελλάδα (παρά μόνον στην Ανατ. Μεσόγειο - Τουρκία, Ισραήλ κλπ.), συγγενές Ergalatax martensi (ή "obscura"), το οποίο εμφανίζει διακριτές διαφορές (βλέπε αναλυτική περιγραφή στην σχετική μελέτη του Houart - 2008).

Muricidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 11:03
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020