Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

088.12 - Hexaplex trunculus - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 140396
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 06, από βάθος 5 m.
  • Yψος (mm): 105,0
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Κοινή ονομασία: Πορφύρα.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Διακόφτι)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-ΑΥΛΙΔΑ-ΒΑΡΝΑΒΑ-Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ (Παυλοπέτρι)- ΣΙΦΝΟ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& ζωντανών, με το κεράτινο πώμα τους, αλλά και juveniles), σε ποικιλία αποχρώσεων, σχεδίων και σταδίων ανάπτυξης, είδους πολύ κοινού και σαρκοφάγου, εξαιρετικά ποικιλόμορφου (μεταξύ άλλων, και ως προς την ένταση & το πλήθος των αγκαθωτών απολήξεων). Πρόκειται για το κατ' εξοχήν παραγωγό της πορφυρής βαφής είδος, κατάλληλα "καλλιεργούμενο", συλλεγόμενο & επεξεργαζόμενο από την αρχαιότητα, σε βιομηχανική κλίμακα και σε ειδικές εγκαταστάσεις, γνωστές ως "πορφυρεία", κατάλοιπα των οποίων έχουν ανευρεθεί σε διάφορα σημεία των ελληνικών ακτών, αλλά και ευρύτερα στην μεσογειακή λεκάνη.

Muricidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 11:08
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020