Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

088.12v3 - Hexaplex trunculus (f) bifidus

  • Aphia ID: (140396)
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Διακόφτι) - 8 / 12, από βάθος 2 m.
  • Yψος (mm): 95,7
  • Κατάσταση: Ζωντανό.
  • Κοινή ονομασία: Πορφύρα.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Αβλέμων).

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων, με το κεράτινο πώμα τους),  της διχαλωτής μορφής (δηλαδή με δισχιδές και, συνήθως, μακρύ σιφώνι).

Muricidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 11:10
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020