Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

083.12v4 - Hexaplex trunculus (f) buccinoides

  • Aphia ID: (140396)
  • Προέλευση: Από την παραλία.
  • Yψος (mm): 44,7
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Κοινή ονομασία: Πορφύρα.
  • Info: Δείγματα από Ν.ΠΕΡΑΜΟ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων,  της μορφής που μοιάζει, ως προς την ογκοπλαστική διαμόρφωση, στα μέλη των Buccinidae (π.χ. στο Euthria cornea).

Muricidae
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 12:05
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017