Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

088.12v5 - Hexaplex trunculus (f) fasciatus

  • Aphia ID: (140396)
  • Προέλευση: Από την παραλία.
  • Yψος (mm): 66,5
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Κοινή ονομασία: Πορφύρα.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι)-ΑΥΛΙΔΑ- ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-Ν.ΠΕΡΑΜΟ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων με το κεράτινο πώμα τους),  της μορφής με την χαρακτηριστική ταινιωτή διακόσμηση, σε ποικιλία αποχρώσεων.

Muricidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 11:12
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020