Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

088.12v6 - Hexaplex trunculus (f) purpurescens

  • Aphia ID: (140396)
  • Προέλευση: Από την παραλία.
  • Yψος (mm): 42,4
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Κοινή ονομασία: Πορφύρα.

Μικρός αριθμός δειγμάτων,  της μορφής με την χαρακτηριστική πορφυρή απόχρωση.

Muricidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 11:12
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020