Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

095.14 - Mangelia callosa - (F.Nordsieck, 1977)

  • Aphia ID: 139270
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 7 / 19, από κοσκίνισμα άμμου.
  • Yψος (mm): 5,7
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Διακόφτι).

Μικρός αριθμός δειγμάτων είδους όμοιου με το συγγενές Mangelia barashi, δηλαδή μικρόσωμου και στιβαρού, κοντόχονδρου, με κεκλιμμένους ελιγμούς, 8 έως 9 αραιές αλλά αδρές γλυφές (ίσου πλάτους με τις ραβδώσεις) και με έντονες κορυφές - κόμβους στις ακμές των ελιγμών. Χαρακτηριστικό του είναι το πολύ ενισχυμένο εξωτερικό χείλος και κυρίως η ακανόνιστη διασπορά σπειροειδών γραμμών (οι οποίες απουσιάζουν πάνω στις ραβδώσεις), καθώς και η (συνήθως μονή) ανοικτόχρωμη ζώνη στην περιφέρεια του τελευταίου ελιγμού, επί συχνά σκούρας καφέ - ιώδους επιφανείας.

Mangeliidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 14:17
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020