Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

078.16v1 - Tarantinaea lignaria (f) major

  • Aphia ID: (607879)
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 6 / 13, από βάθος 2 m.
  • Yψος (mm): 71,5
  • Κατάσταση: Αδειο.

Η υψίκορμη μορφή, με χαρακτηριστικό την υψηλή κατακόρυφη (μετωπική) πλευρά των ελιγμών (δηλαδή, δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την ορθή προβολή του κεκλιμμένου τμήματος αυτών), σε αντίθεση με το είδος, όπου αυτά τα δύο μέρη είναι περίπου ισομεγέθη.

Fasciolariidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 10:41
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019