Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

040.30 - Vitreolina philippi - (de Rayneval & Ponzi, 1854)

  • Aphia ID: 139903
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Διακόφτι) - 5 / 16, από κοσκίνισμα άμμου.
  • Yψος (mm): 5,6
  • Κατάσταση: Αδειο (& σπασμένο).
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (& Αβλέμων)-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων είδους λεπτοφυούς & υψίκορμου, σχήματος κεκαμμένου & στενόμακρου κωνοειδούς, με 10 ή 11 επίπεδους & λείους ελιγμούς, στοματικό άνοιγμα στενό & σταγονοειδές, το οποίο διαθέτει διαφάνεια όταν είναι φρέσκο, ενώ παλαιότερα δείγματα εμφανίζονται υπόλευκα και αδιαφανή (ενίοτε απαντάται και σχεδόν ευθύ ή / και με κοκκινωπά στίγματα). Χαρακτηριστικό του είναι το εξωτερικό χείλος, το οποίο είναι φουσκωτό και προεξέχει πλαγίως από την προβολή του σώματος.

Eulimidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 09:57
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020