Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

040.15 - Melanella levantina - (Oliverio, Buzzurro & Villa, 1994)

  • Aphia ID: 738683
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 10 / 12, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 7,9
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι).

Μικρός αριθμός δειγμάτων είδους σχετικά νέου και σπάνιου, εμφανώς κεκαμμένου, με αμβλυμένη κορυφή, ευρεία βάση και μικρό στοματικό άνοιγμα. Μοιάζει με τα συγγενή Vitreolina incurva & philippi, από τα οποία διαφέρει καθώς είναι μεγαλύτερου μεγέθους και αδιαφανές, ενώ αυτά είναι μικρά, διαφανή και με στενότερη βάση. Επί πλέον διακρίνεται από το philippi, καθώς η πλευρά του χείλους περιέχεται στην προβολή του σώματος (όπως και του incurva) και δεν προεξέχει.

Eulimidae
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 11:38
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020