Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

040.13 - Melanella levantina - (Oliverio, Buzzurro & Villa, 1994)

  • Aphia ID: 738683
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 10 / 12, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 7,9
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ-ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι).

Μικρός αριθμός δειγμάτων είδους σχετικά νέου και σπάνιου, εμφανώς κεκαμμένου, με αμβλυμένη κορυφή, ευρεία βάση και μικρό στοματικό άνοιγμα. Μοιάζει με τα συγγενή Vitreolina incurva & philippi, από τα οποία διαφέρει καθώς είναι μεγαλύτερου μεγέθους και αδιαφανές, ενώ αυτά είναι μικρά, διαφανή και με στενότερη βάση. Επί πλέον διακρίνεται από το philippi, καθώς η πλευρά του χείλους περιέχεται στην προβολή του σώματος (όπως και του incurva) και δεν προεξέχει. Σημειώνεται ότι τα μέλη της οικογένειας Eulimidae κατατάσσονται στον μικρόκοσμο των κοχυλιών και είναι παρασιτικά, δηλαδή ζούν πάνω ή μέσα σε εχινόδερμα (όπως τα "αγγούρια" της θάλασσας, οι αχινοί, οι αστερίες κλπ.), από τα οποία και τρέφονται.

Eulimidae
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 09:46
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019