Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

036.14v1 - Epitonium turtonis (f) transitans

  • Aphia ID: (139738)
  • Προέλευση: ΑΥΛΙΔΑ - 12 / 11, από την παραλία.
  • Yψος (mm): 12,3
  • Κατάσταση: Αδειο (& σπασμένο).

Χαρακτηριστικό της μορφής τα διάσπαρτα, μεταβλητού πάχους & πυκνότητας, λευκάζοντα ελάσματα - φυμάτια, πάνω σε σκουρόχρωμη επιφάνεια.

Epitoniidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 16:15
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018