Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

231.01 - Argonauta argo - Linnaeus, 1758

  • Aphia ID: 138803
  • Προέλευση: ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά) - 3 / 11, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 21,0
  • Κατάσταση: Αδειο (& σπασμένο).
  • Κοινή ονομασία: Αργοναύτης.

Δείγμα από το βασικό τμήμα του εξαιρετικά εύθραυστου κελύφους (δηλαδή, της θήκης των αυγών) νεαρού θηλυκού ατόμου - εκτιμώμενο μέγεθος του πλήρους οστράκου περίπου 60 έως 65 mm - του κοσμοπολίτικου αυτού είδους, μόνου εκπρόσωπου στη Μεσόγειο των συγγενικών ειδών Ναυτίλων. Το θηλυκό κατασκευάζει το ασβεστώδες, λεπτό & βασικά πορσελανώδες όστρακο, όπου ζεί και επωάζει αυγά σε όλη την ενήλικη ζωή του, συγκρατούμενο σε αυτό με τις πολύ φαρδειές νηκτικές μεμβράνες των ραχιαίων βραχιόνων, που είναι 8 και έχουν δύο σειρές από μυζητήρες. Το αρσενικό είναι 10 έως 15 φορές μικρότερο του θηλυκού, αυτο-ακρωτηριάζει το όργανο αναπαραγωγής του (hectocotylus) και το αφήνει μέσα στη θήκη των αυγών (όπου συχνά συνυπάρχουν όργανα έως και τριών αρσενικών) και πεθαίνει μετά την γονιμοποίηση των αυγών (πιθανώτατα καταβροχθίζεται από το θηλυκό). Το όστρακο έχει χαρακτηριστικό σχήμα, διαθέτει έντονο ανάγλυφο, το οποίο περιλαμβάνει στενή καρίνα και άφθονες ακτινικές ραβδώσεις (που είναι πυκνές, λείες, συνήθως δισχιδείς & απολήγουν σε μυτερά, αγκαθωτά φυμάτια στην καρίνα), ενώ φέρει αποχρώσεις του καφέ, κυρίως στο αρχικό τμήμα & στα φυμάτια.

Argonautidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 04 Απριλίου 2020 10:33
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 06 05 2020