Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

160.05 - Ostrea stentina - Payraudeau, 1826

  • Aphia ID: 489077
  • Προέλευση: ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Περιστέρια) - 9 / 04, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 36,5
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ-Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΥΛΙΔΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σχημάτων, σταδίων ανάπτυξης και αποχρώσεων (εξωτερικά γκρί - καφέ, ενώ εσωτερικά σε τόνους λευκάζοντες, και κυρίως πρασινοκίτρινους), είδους με προφίλ γενικά πλαγίως επίμηκες - όμοιο με του συγγενούς Ostrea edulis (f) adriatica. Χαρακτηριστικό του είναι το ανάγλυφο της εξωτερικής επιφάνειας, στη μέν ανώμαλη αριστερή (κάτω) θυρίδα με πολλά συγκεντρικά ελάσματα και ακτινικές πτυχές, στη δέ επίπεδη δεξιά (πάνω) θυρίδα με ακτινικές γραμμές, αλλά και το τυλώδες της εσωτερικής επιφάνειας.

Ostreidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 14:41
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019