Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

143.06 - Nucula nucleus - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 140590
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 3 / 06, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 11,0
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ-ΣΧΙΝΟΥΣΑ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΑΥΛΙΔΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), είδους τριγωνικού σχήματος, όμοιου με το συγγενές Nucula nitidosa, με χαρακτηριστική διαφορά το σχετικά μεγαλύτερο ύψος, την λιγώτερο λαμπερή επιφάνεια, το εντονώτερο ανάγλυφο (με πολλές, έντονες γραμμές) και την μικρότερου μεγέθους οδόντωση στα χείλη. Το συγκεκριμμένο είδος είναι λευκόγκριζο και φέρει μάτ περιόστρακο (ανοιχτοκίτρινο, καφέ ή πρασινοκίτρινο), με συγκεντρικές ζώνες σε σκουρότερους ή ανοιχτότερους τόνους.

Nuculidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 14:13
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018