Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

152.01 - Lembulus pella - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 236686
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 18, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 9,9
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σχημάτων, σταδίων ανάπτυξης και γλυπτικής διαμόρφωσης, στενόμακρου είδους με διχαλωτή & αψιδωτή (καρινάτη) ουρά. Χαρακτηριστικό του η ομόκεντρα ραβδωτή επιφάνεια, με πυκνές γραμμές κεκλιμμένες κατά το μήκος.

Nuculanidae
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 10:23
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020