Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

145.01 - Lembulus pella - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 236686
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 15, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 8,8
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σχημάτων, σταδίων ανάπτυξης και γλυπτικής διαμόρφωσης, στενόμακρου είδους με διχαλωτή & αψιδωτή (καρινάτη) ουρά. Χαρακτηριστικό του η ομόκεντρα ραβδωτή επιφάνεια, με πυκνές γραμμές κεκλιμμένες κατά το μήκος.

Nuculanidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 14:27
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018