Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

185.21 - Venus casina - Linnaeus, 1758

  • Aphia ID: 141934
  • Προέλευση: Από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 18,6
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Κοινή ονομασία: Κυδώνι.
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μικρός αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία σταδίων ανάπτυξης, σχημάτων, σχεδίων και αποχρώσεων, είδους στρογγυλού, με λεπτή οδόντωση στο χείλος, εσωτερικά λευκού, εξωτερικά "λερωμένου", όμοιου με το συγγενές Venus verrucosa, με κυριώτερη διαφορά την απουσία των χανδρωτών κόμβων από τις εξωτερικές αυλακώσεις και της έγχρωμης εσωτερικής κηλίδας του τελευταίου. Χαρακτηριστικό του είναι η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας με συγκεντρικά ελάσματα (μερικά κύρια προεξέχοντα & ενδιάμεσα ασθενέστερα), συχνά σε ακανόνιστες αποστάσεις ή / και μπλεγμένα. Σημειώνεται η ύπαρξη της (πιθανώτερης να βρεθεί στην Ελλάδα, όπως και το εικονιζόμενο μέγιστο δείγμα) μορφής aradasii, με χαρακτηριστικό τις καφεκόκκινες ακτινικές ζώνες & κηλίδες στην εξωτ. επιφάνεια (γενικά όμοιας με μικρότερη, ελαφρύτερη, λιγώτερο φουσκωτή & αγκαθωτή μορφή του V. verrucosa, πάντοτε λευκής εσωτερικά και στερούμενης της ιώδους - κοκκινωπής κηλίδας αυτού).

Veneridae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2017 12:52
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018