Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

192.20 - Ruditapes philippinarum - (Adams & Reeve, 1850)

  • Aphia ID: 231750
  • Προέλευση: Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ - 2 / 17, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 46,0
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-ΔΗΛΕΣΙ- Ν.ΠΕΡΑΜΟ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία σχημάτων, σταδίων ανάπτυξης, σχεδίων και αποχρώσεων, είδους όμοιου με το συγγενές Ruditapes decussatus. Χαρακτηριστικό του, αλλά και βασική διαφορά ως προς το τελευταίο, είναι το μικρότερο μέγεθος, το λιγώτερο επίμηκες και πιό γωνιώδες - μπρός και πίσω - προφίλ, η περισσότερο διαφοροποιημένη - μέσα και έξω - διακόσμηση, καθώς και το εντονότερο ανάγλυφο της εξωτερικής επιφάνειας, κυρίως προς το οπίσθιο μέρος, όπου γίνονται ακόμη εμφανέστερες, ενίοτε, οι ακτινικές χαραγές. Η ειδοποιός διαφορά των δύο ειδών πάντως εντοπίζεται στην μορφή του μανδυακού κόλπου, που είναι στρογγυλεμένη στο R. philippinarum και γωνιώδης στο R. decussatus. Σημειώνεται επίσης ότι ο μηνίσκος του R. philippinarum είναι σκούρος & ευδιάκριτος συνήθως. Πρόκειται για κοσμοπολίτικο είδος με αρχική προέλευση την Ιαπωνία, από όπου εισήχθη στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού για καλλιέργεια την δεκαετία του 1980 & στη συνέχεια αναπτύχθηκε στις ακτές της Μεσογείου αντικαθιστώντας, ακόμη και σε άγρια μορφή, πληθυσμούς του ιθαγενούς Ruditapes decussatus.

Veneridae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 10:57
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020