Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

192.02 - Chamelea gallina - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 141907
  • Προέλευση: Από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 36,2
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων, Διακόφτι)-ΑΥΛΙΔΑ- Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΝΑΞΟ-ΛΕΣΒΟ-ΠΟΛΥΑΙΓΟ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά).

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων, σε πολύ μεγάλη ποικιλία σταδίων ανάπτυξης (και juveniles), σχημάτων, σχεδίων και αποχρώσεων (περιλαμβανομένης και της albino), είδους όμοιου με το συγγενές Chamelea striatula. Χαρακτηριστικό του, αλλά και ειδοποιός διαφορά από το τελευταίο, είναι το μεγαλύτερο μέγεθος, το λιγώτερο τονισμένο & προεξέχον οπίσθιο άκρο, το απλούστερο ανάγλυφο της εξωτερικής επιφάνειας (το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές συγκεντρικές αυλακώσεις), η διακόσμηση αυτής με (έστω και δυσδιάκριτα) μοτίβα πυκνών ζίγκ-ζάγκ μορφής "V" και, συνήθως, με πιό εμφανείς & σκουρότερες ακτινικές ζώνες, καθώς και η διακόσμηση της εσωτερικής επιφάνειας, που είναι έντονα και σε μεγάλη έκταση (κυρίως όμως στο οπίσθιο τμήμα) ιώδης.

Veneridae
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 10:37
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 26 06 2020