Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

178.08 - Atlantella pulchella - (Lamarck, 1818)

  • Aphia ID: 878273
  • Προέλευση: ΕΛΟΣ (Γλυκόβρυση) - 8 / 16, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 22,8
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).

Είδος παρόμοιο του συγγενούς Atlantella distorta, αλλά μεγαλύτερου μεγέθους, περισσότερο γωνιώδους (στο πίσω άκρο) και επιμήκους σχήματος, με συγκεντρικές χαραγές πιό ομογενοποιημένες & ευδιάκριτες (που στο πίσω μέρος συγκλίνουν και γίνονται αδρές), με αχνότερες & ανοιχτότερες ακτίνες, λιγώτερο παραμορφωμένο πίσω τμήμα (ως προς το εγκάρσιο προφίλ) και συνήθως με εντονότερο και χαρακτηριστικό ρόζ χρώμα.

Tellinidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 12:47
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017