Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

175.08 - Moerella pulchella - (Lamarck, 1818)

  • Aphia ID: 1055920
  • Προέλευση: ΕΛΟΣ (Γλυκόβρυση) - 8 / 16, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 22,8
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).

Είδος παρόμοιο του συγγενούς Moerella distorta, αλλά μεγαλύτερου μεγέθους, περισσότερο γωνιώδους (στο πίσω άκρο) και επιμήκους σχήματος, με συγκεντρικές χαραγές πιό ομογενοποιημένες και ευδιάκριτες (που στο πίσω μέρος συγκλίνουν και γίνονται αδρές), με αχνότερες και πιό ανοιχτόχρωμες ακτίνες, λιγώτερο παραμορφωμένο πίσω τμήμα (ως προς το εγκάρσιο προφίλ) και συνήθως με εντονότερο και χαρακτηριστικό ρόζ χρώμα.

Tellinidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 15:04
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019