Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

189.01 - Solen marginatus - Pulteney, 1799

  • Aphia ID: 141546
  • Προέλευση: ΑΥΛΙΔΑ - 12 / 04, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 95,3
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Κοινή ονομασία: Σωλήνας.
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία σταδίων ανάπτυξης & αποχρώσεων (βασικά κιτρινωπών, μέσα - έξω), εύθραυστου & λεπτού είδους, με προφίλ κυλινδρικό & φαρδύ, εμπρόσθιο άκρο πλαγίως κομμένο (οπίσθιο επίσης, αλλά καθέτως), καθώς και με περιόστρακο σχετικά λαμπερό. Χαρακτηριστικό του είναι η γλυπτική διαμόρφωση του πρόσθιου μυϊκού αποτυπώματος με πυκνές & κεκλιμμένες, εγκάρσιες χαραγές, ενώ ειδοποιό διαφορά από το παρόμοιου μεγέθους Ensis minor αποτελεί η εμφάνιση της εξωτερικής επιφάνειας, που είναι μάτ (αντί για στιλπνή) και με εγκάρσιες ζώνες, ήπια μεταβλητής (και όχι έντονης) διχρωμίας, κατά μήκος της διαγωνίου των θυρίδων.

Solenidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 08:33
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018